Minh99

Các trận gần đây của Minh99
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Thund 1415 +6
  vs
  Minh99 1170 -6
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Minh99 1160 -9
  vs
  Tkltk 1325 +9