Ng1972

Các trận gần đây của Ng1972
 • Cờ úp - 6 giờ trước
  nood 1501 -19
  vs
  Ng1972 1434 +19
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  uptoho 1424 +18
  vs
  Ng1972 1465 -18
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Hwah 1615 +11
  vs
  Ng1972 1501 -11
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Ng1972 1513 -12
  vs
  Hwah 1603 +12