Ngominh

Các trận gần đây của Ngominh
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Ngominh 1677 -17
  vs
  dumuc 1666 +17
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  dumuc 1648 +18
  vs
  Ngominh 1695 -18
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Ngominh 1715 -20
  vs
  dumuc 1628 +20
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  dumuc 1641 -13
  vs
  Ngominh 1702 +13
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Ngominh 1687 +15
  vs
  dumuc 1656 -15
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  dumuc 1637 +19
  vs
  Ngominh 1706 -19
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Ngominh 1692 +14
  vs
  dumuc 1651 -14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  dumuc 1631 +20
  vs
  Ngominh 1712 -20
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Ngominh 1699 +13
  vs
  dumuc 1644 -13
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  dumuc 1624 +20
  vs
  Ngominh 1719 -20