Papa19404

Các trận gần đây của Papa19404
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Papa19404 1451 +11
  vs
  Lina 1350 -11
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Papa19404 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Papa19404 1463 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Papa19404 1463 0
  vs
  Anonymous 0 0