Phantu

Các trận gần đây của Phantu
 • Cờ tướng - 35 phút trước
  NBAO 1813 +14
  vs
  Phantu 1771 -14
 • Cờ tướng - 44 phút trước
  Phantu 1751 +20
  vs
  NBAO 1833 -20
 • Cờ tướng - 50 phút trước
  NBAO 1855 -22
  vs
  Phantu 1729 +22
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  Phantu 1712 +17
  vs
  duccanh 1731 -17
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  duccanh 1750 -19
  vs
  Phantu 1693 +19
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  Phantu 1694 +10
  vs
  LeVanSy 1562 -10
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  Phantu 1684 +10
  vs
  Lilico 1549 -10
 • Cờ tướng - 8 giờ trước
  anhsf 1726 +12
  vs
  Phantu 1643 -12
 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  buss 1841 +9
  vs
  Phantu 1666 -9
 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  Phantu 1675 -9
  vs
  buss 1832 +9
 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  buss 1857 -25
  vs
  Phantu 1650 +25
 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  Phantu 1658 -8
  vs
  buss 1849 +8
 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  buss 1840 +9
  vs
  Phantu 1667 -9