Phantu

Các trận gần đây của Phantu
 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  Phantu 1678 -22
  vs
  Sorry1 1543 +22
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  KOCHOI 1728 -18
  vs
  Phantu 1680 +18
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Phantu 1648 +20
  vs
  HungTX 1726 -20
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Phantu 1617 +19
  vs
  KOCHOI 1681 -19
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Phantu 1632 -15
  vs
  KOCHOI 1656 +15
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  KOCHOI 1675 -19
  vs
  Phantu 1613 +19