Sumi

Các trận gần đây của Sumi
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Latam 1279 -9
  vs
  Sumi 1433 +9
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Sumi 1423 +10
  vs
  Latam 1289 -10
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Latam 1300 -11
  vs
  Sumi 1412 +11
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  kieo357 1505 -21
  vs
  Sumi 1381 +21
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Hoat 1216 +24
  vs
  Sumi 1405 -24
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Sumi 1396 +9
  vs
  Hoat 1225 -9
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  thi72 1781 +3
  vs
  Sumi 1399 -3