Sumi

Các trận gần đây của Sumi
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  Sumi 1456 -13
  vs
  ibms 1525 +13
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  Sumi 1440 +16
  vs
  Quan7e 1446 -16
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  winwon 1562 +11
  vs
  Sumi 1451 -11
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  Sumi 1463 -12
  vs
  winwon 1550 +12
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  winwon 1537 +13
  vs
  Sumi 1476 -13
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  Sumi 1491 -15
  vs
  winwon 1522 +15
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  Sumi 1432 +15
  vs
  BogiaALM 1401 -15
 • Cờ úp - 23 giờ trước
  Sumi 1437 -12
  vs
  qgdncl 1526 +12