Tien789

Các trận gần đây của Tien789
  • Cờ úp - 3 ngày trước
    Tien789 1557 +18
    vs
    liha 1598 -18