Tieudaodu2
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1384
  • Cờ úp: Số trận: 18991, Thắng: 10186, Thua: 8758, Điểm: 1724

Các trận gần đây của Tieudaodu2