Tjbbknbcj

Các trận gần đây của Tjbbknbcj
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Tjbbknbcj 1481 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Tjbbknbcj 1481 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Tjbbknbcj 1427 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Tjbbknbcj 1427 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Tjbbknbcj 1427 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Tjbbknbcj 1427 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Tjbbknbcj 1481 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Tjbbknbcj 1481 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Tjbbknbcj 1427 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Tjbbknbcj 1427 0
  vs
  Anonymous 0 0