U58u58

Các trận gần đây của U58u58
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  U58u58 1658 +11
  vs
  son65 1551 -11
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  1967 1554 -14
  vs
  U58u58 1602 +14
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  U58u58 1587 +15
  vs
  1967 1569 -15
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  1967 1551 +18
  vs
  U58u58 1605 -18
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  U58u58 1590 +15
  vs
  1967 1566 -15
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  1967 1582 -16
  vs
  U58u58 1574 +16
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  U58u58 1591 -17
  vs
  1967 1565 +17
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  1967 1581 -16
  vs
  U58u58 1575 +16