VIN.69

Các trận gần đây của VIN.69
 • Cờ tướng - 20 giờ trước
  VIN.69 1354 -18
  vs
  halo11 1311 +18
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  halo11 1326 -15
  vs
  VIN.69 1339 +15
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  VIN.69 1357 -18
  vs
  halo11 1308 +18
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  congnt 1441 -21
  vs
  VIN.69 1336 +21
 • Cờ tướng - hôm qua
  VIN.69 1346 -16
  vs
  1970 1352 +16
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  1970 1370 -18
  vs
  VIN.69 1328 +18
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  VIN.69 1343 -15
  vs
  1970 1355 +15
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  1970 1373 -18
  vs
  VIN.69 1325 +18
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  VIN.69 1305 +20
  vs
  1970 1393 -20
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  VIN.69 1332 -27
  vs
  Bin2012 1027 +27