Yen1

Các trận gần đây của Yen1
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Yen1 1385 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1385 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Yen1 1385 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Yen1 1357 +18
  vs
  Crazy01 1400 -18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Haisinh 1504 +12
  vs
  Yen1 1407 -12
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Yen1 1420 -13
  vs
  Haisinh 1491 +13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Haisinh 1477 +14
  vs
  Yen1 1434 -14
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Yen1 1449 -15
  vs
  Haisinh 1462 +15
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0