Yen1

Các trận gần đây của Yen1
 • Cờ úp - 21/9/2021
  Yen1 1385 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/9/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1385 0
 • Cờ úp - 21/9/2021
  Yen1 1385 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18/9/2021
  Yen1 1357 +18
  vs
  Crazy01 1400 -18
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1357 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Yen1 1357 0
  vs
  Anonymous 0 0