Yzkenko

Các trận gần đây của Yzkenko
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  loi1 1555 -7
  vs
  Yzkenko 1780 +7
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Yzkenko 1773 +7
  vs
  loi1 1562 -7
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  mung 1633 -12
  vs
  Yzkenko 1731 +12
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Yzkenko 1718 +13
  vs
  mung 1646 -13