Zeka
 • Cờ tướng: Số trận: 1208, Thắng: 600, Thua: 607, Điểm: 3017
 • Cờ úp: Số trận: 2032, Thắng: 1084, Thua: 948, Điểm: 2620

Các trận gần đây của Zeka

 • Cờ úp - hôm qua
  Vovo1 2396 -4
  vs
  Zeka 2626 +4
 • Cờ úp - hôm qua
  Zeka 2622 +4
  vs
  Vovo1 2400 -4
 • Cờ úp - hôm qua
  Vovo1 2404 -4
  vs
  Zeka 2618 +4
 • Cờ úp - hôm qua
  Zeka 2614 +4
  vs
  Vovo1 2408 -4
 • Cờ úp - hôm qua
  Zeka 2607 +7
  vs
  Vovo1 2415 -7
 • Cờ úp - hôm qua
  Vovo1 2422 -7
  vs
  Zeka 2600 +7
 • Cờ úp - hôm qua
  Zeka 2593 +7
  vs
  Vovo1 2429 -7
 • Cờ úp - hôm qua
  Vovo1 2436 -7
  vs
  Zeka 2586 +7
 • Cờ úp - hôm qua
  Zeka 2579 +7
  vs
  Vovo1 2443 -7
 • Cờ úp - hôm qua
  Vovo1 2450 -7
  vs
  Zeka 2572 +7
 • Cờ úp - hôm qua
  Zeka 2565 +7
  vs
  Vovo1 2457 -7
 • Cờ úp - hôm qua
  Vovo1 2464 -7
  vs
  Zeka 2558 +7
 • Cờ úp - hôm qua
  Vovo1 2472 -8
  vs
  Zeka 2550 +8
 • Cờ úp - hôm qua
  Zeka 2542 +8
  vs
  Vovo1 2480 -8
 • Cờ úp - hôm qua
  Vovo1 2488 -8
  vs
  Zeka 2534 +8
 • Cờ úp - hôm qua
  Zeka 2526 +8
  vs
  Vovo1 2496 -8
 • Cờ úp - hôm qua
  Vovo1 2504 -8
  vs
  Zeka 2518 +8
 • Cờ úp - hôm qua
  Zeka 2510 +8
  vs
  Vovo1 2512 -8