Binkoden
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 128, Thắng: 83, Thua: 45, Điểm: 1714