gg_104529090495731118531
  • Cờ úp: Số trận: 450, Thắng: 160, Thua: 290, Điểm: 1052
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_104529090495731118531