gg_104899449294605589962
  • Cờ tướng: Số trận: 8, Thắng: 0, Thua: 8, Điểm: 1301
  • Cờ úp: Số trận: 2579, Thắng: 1350, Thua: 1224, Điểm: 1606

Các trận gần đây của gg_104899449294605589962