gg_105720883572114678577
  • Cờ tướng: Số trận: 3282, Thắng: 1616, Thua: 1655, Điểm: 1249
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_105720883572114678577