hyh2609
  • Cờ tướng: Số trận: 68, Thắng: 33, Thua: 32, Điểm: 1560
  • Cờ úp: Số trận: 2818, Thắng: 1505, Thua: 1304, Điểm: 1979

Các trận gần đây của hyh2609