O71260104
  • Cờ úp: Số trận: 74, Thắng: 34, Thua: 40, Điểm: 1389
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400