phamhoang76
  • Cờ úp: Số trận: 8938, Thắng: 4749, Thua: 4176, Điểm: 1760
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phamhoang76