TANNV
 • Cờ tướng: Số trận: 183, Thắng: 122, Thua: 60, Điểm: 1619
 • Cờ úp: Số trận: 10397, Thắng: 7000, Thua: 3390, Điểm: 1645

Các trận gần đây của TANNV

 • Cờ úp - 9/12/2022
  Anonymous 0 0
  vs
  TANNV 1645 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  Anonymous 0 0
  vs
  TANNV 1645 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  Anonymous 0 0
  vs
  TANNV 1645 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  Anonymous 0 0
  vs
  TANNV 1645 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8/12/2022
  Anonymous 0 0
  vs
  TANNV 1645 0
 • Cờ úp - 8/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8/12/2022
  Anonymous 0 0
  vs
  TANNV 1645 0
 • Cờ úp - 8/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8/12/2022
  TANNV 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8/12/2022
  Anonymous 0 0
  vs
  TANNV 1645 0