TanTrungBinh
  • Cờ úp: Số trận: 999, Thắng: 637, Thua: 356, Điểm: 1769
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400