tenten

Các trận gần đây của tenten
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  tenten 1451 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  tenten 1451 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  tenten 1399 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  tenten 1374 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  tenten 1374 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  tenten 1374 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  tenten 1374 +14
  vs
  TQz2 1337 -14