x77ypsbyqv34503
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1356
  • Cờ úp: Số trận: 1216, Thắng: 543, Thua: 671, Điểm: 1220

Các trận gần đây của x77ypsbyqv34503