YeuChieu
  • Cờ úp: Số trận: 4270, Thắng: 1648, Thua: 2619, Điểm: 1299
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của YeuChieu