Thế #113 bấm vào quân đỏ bất kỳ để đi

Bạn thắng!

Bạn thua!