ndkc 1680 +11
rocking7290 1569 -11

Kiểu: Cờ úp, 25/10/2022

22 nước, 2 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ