ndkc
  • Cờ úp: Số trận: 4851, Thắng: 2876, Thua: 1963, Điểm: 1551
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ndkc

  • Cờ úp - 9/12/2022
    ndkc 1667 0
    vs
    Anonymous 0 0