duchuynh 1750 -24
rocking7290 1554 +24

Kiểu: Cờ úp, 30/10/2022

53 nước, 12 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ