duchuynh
  • Cờ tướng: Số trận: 151, Thắng: 91, Thua: 60, Điểm: 1623
  • Cờ úp: Số trận: 12074, Thắng: 7071, Thua: 4989, Điểm: 1771

Các trận gần đây của duchuynh