duchuynh
  • Cờ tướng: Số trận: 151, Thắng: 91, Thua: 60, Điểm: 1623
  • Cờ úp: Số trận: 10032, Thắng: 5931, Thua: 4089, Điểm: 1730

Các trận gần đây của duchuynh