ducmatto 1327 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/11/2022

12 nước, 2 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ