ducmatto
 • Cờ tướng: Số trận: 1370, Thắng: 817, Thua: 528, Điểm: 1396
 • Cờ úp: Số trận: 268, Thắng: 131, Thua: 137, Điểm: 1327

Các trận gần đây của ducmatto

 • Cờ úp - 9/12/2022
  ducmatto 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/12/2022
  Anonymous 0 0
  vs
  ducmatto 1396 0
 • Cờ tướng - 9/12/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/12/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  ducmatto 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  ducmatto 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4/12/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4/12/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 30/11/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 30/11/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 30/11/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 30/11/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 30/11/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 30/11/2022
  ducmatto 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/11/2022
  ducmatto 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/11/2022
  ducmatto 1395 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/11/2022
  ducmatto 1395 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 26/11/2022
  ducmatto 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0