ducmatto 1395 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 26/11/2022

55 nước, 11 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua