ducmatto 1396 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2022

32 nước, 3 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ