ducmatto 1327 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

64 nước, 15 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ