ducmatto 1396 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 9/12/2022

37 nước, 7 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ