Ht080677 1388 -9
Hienvd 1563 +9

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2022

89 nước, 8 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua