Ht080677
  • Cờ úp: Số trận: 3273, Thắng: 1482, Thua: 1775, Điểm: 1252
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Ht080677