Ht080677
  • Cờ úp: Số trận: 2155, Thắng: 949, Thua: 1196, Điểm: 1259
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Ht080677