sangcoi28 1421 -4
NBAO 1751 +4

Kiểu: Cờ tướng, 8/2/2023

31 nước, 3 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết