sangcoi28
  • Cờ tướng: Số trận: 17453, Thắng: 9216, Thua: 7881, Điểm: 1444
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1384

Các trận gần đây của sangcoi28