sangcoi28
  • Cờ tướng: Số trận: 15187, Thắng: 8098, Thua: 6797, Điểm: 1568
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1384

Các trận gần đây của sangcoi28