nguyengiac 1690 +12
L52126462 1634 -12

Kiểu: Cờ úp, 11/5/2023

58 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua