L52126462
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1380
  • Cờ úp: Số trận: 1065, Thắng: 566, Thua: 496, Điểm: 1616

Các trận gần đây của L52126462