L52126462 1622 +20
nguyengiac 1702 -20

Kiểu: Cờ úp, 11/5/2023

110 nước, 8 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua