cathangtu 1920 +5
kien.cong 1621 -5

Kiểu: Cờ úp, 29/5/2023

74 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết