cathangtu
  • Cờ úp: Số trận: 509, Thắng: 307, Thua: 201, Điểm: 1932
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của cathangtu