cathangtu
  • Cờ tướng: Số trận: 26, Thắng: 18, Thua: 8, Điểm: 1523
  • Cờ úp: Số trận: 2775, Thắng: 1570, Thua: 1202, Điểm: 1727

Các trận gần đây của cathangtu