namnvs 1487 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2023

42 nước, 8 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua