namnvs
 • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1360
 • Cờ úp: Số trận: 18355, Thắng: 8955, Thua: 9391, Điểm: 1511

Các trận gần đây của namnvs

 • Cờ úp - 8 giờ trước
  namnvs 1543 -12
  vs
  sopie 1648 +12
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  sopie 1636 +12
  vs
  namnvs 1555 -12
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  namnvs 1567 -12
  vs
  sopie 1624 +12
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  sopie 1644 -20
  vs
  namnvs 1547 +20
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  sopie 1632 +12
  vs
  namnvs 1559 -12
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  namnvs 1571 -12
  vs
  sopie 1620 +12
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  sopie 1640 -20
  vs
  namnvs 1551 +20
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  namnvs 1551 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  namnvs 1551 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  namnvs 1528 +17
  vs
  Huyan 1491 -17
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Huyan 1508 -17
  vs
  namnvs 1511 +17