namnvs
 • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1376
 • Cờ úp: Số trận: 12766, Thắng: 6116, Thua: 6646, Điểm: 1484

Các trận gần đây của namnvs

 • Cờ úp - hôm qua
  namnvs 1487 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  namnvs 1476 -17
  vs
  vunq 1491 +17
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  namnvs 1494 -18
  vs
  vunq 1473 +18
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  namnvs 1512 -18
  vs
  vunq 1455 +18