namnvs
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1360
  • Cờ úp: Số trận: 15711, Thắng: 7605, Thua: 8097, Điểm: 1541

Các trận gần đây của namnvs

  • Cờ úp - 15 giờ trước
    namnvs 1483 0
    vs
    Anonymous 0 0