Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 10/1/2024

27 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ