S25881935
 • Cờ tướng: Số trận: 49, Thắng: 17, Thua: 32, Điểm: 1253
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của S25881935

 • Cờ tướng - 16/1/2024
  S25881935 1305 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11/1/2024
  S25881935 1305 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 10/1/2024
  S25881935 1305 0
  vs
  Anonymous 0 0